קבוצת כדורסל כ"ג

"(חובה)" אינדוקטור שדות חובה

שם(חובה)