חדר כושר

ימים ראשון שלישי ורביעי
15:00-17:00 | 18:00-21:00
   ימים שני וחמישי
7:30-9:00 | 15:00-17:00 | 18:00-21:00