חדר כושר

ימים ראשון שלישי ורביעי 15:00-17:00 | 18:00-21:00    ימים שני וחמישי 7:30-9:00 | 15:00-17:00 | 18:00-21:00